Każdego tygodnia amerykańska Komisja ds. Handlu Towarami i Kontraktami Terminowymi (CFTC), niezależna agencja rządowa powołana w celu regulacji rynku instrumentów pochodnych, publikuje dane pokazujące, jak zmienia się zaangażowanie poszczególnych grup inwestorów na rynku kontraktów terminowych. Dane dotyczące inwestorów określanych jako spekulanci, czyli tej grupy, która osiągnie zysk, jeśli ceny zmienią się w oczekiwanym przez nich kierunku, uważana jest za swojego rodzaju wskaźnik nastrojów. Wskaźnik obrazujący oczekiwania wobec konkretnych aktywów. CFTC publikuje dane w każdy piątek, ale z 10-dniowym opóźnieniem. Liczby podane ostatnio – 24 marca – dotyczą stanu rynku z wtorku 14 marca. Na ich podstawie można zatem stwierdzić, jak inwestorzy zareagowali na problemy amerykańskiego sektora bankowego, których przejawem był upadek Silicon Valley Bank. Przeniesie problemów do Europy i ratunkowa inwestycja szwajcarskiego banku UBS w swojego konkurenta Credit Suisse dopiero miały się wydarzyć.

CAŁY TEKST WE WTORKOWYM WYDANIU DGP I NA E-DGP