"Wartość środków przekazywanych w sierpniu z budżetu na rynek wynosi 6,7 mld zł: wykupy SPW: 6,5 mld zł, płatności odsetek z tytułu SPW: 0,2 mld zł" - czytamy w komunikacie.

Według stanu na 31 lipca 2023 r. wartość środków do przekazania z budżetu na rynek do końca 2023 r. wynosi 38,6 mld zł, podano także.

"Do wykupu w 2023 r. (wg stanu na 31 lipca 2023 r.) pozostaje dług o wartości nominalnej 33,0 mld zł, w tym: obligacje hurtowe: 23,8 mld zł, obligacje detaliczne: 7,4 mld zł, obligacje oraz kredyty na rynkach zagranicznych: 1,8 mld zł" - czytamy dalej.

Na koniec lipca 2023 r. na rachunkach budżetowych zgromadzono równowartość 133,3 mld zł. Środki te stanowią zabezpieczenie płynności w finansowaniu potrzeb pożyczkowych, podał resort.

Reklama

"W wyniku konsolidacji zarządzania płynnością sektora publicznego na koniec lipca 2023 r. zgromadzono środki w wysokości 108 mld zł, z czego w depozytach terminowych 31,6 mld zł oraz w depozytach typu ON 76,4 mld zł" - czytamy także w materiale.

Na koniec czerwca 2023 r. poziom krajowego długu rynkowego po konsolidacji w ramach Skarbu Państwa wyniósł 811 mld zł wobec 778,3 mld zł na koniec 2022 roku.

"Na koniec lipca 2023 r., średnia zapadalność długu krajowego wyniosła 4,11 roku (4,11 roku na koniec 2022 r.), a długu ogółem wyniosła 5,15 roku (4,84 roku na koniec 2022 r.)" - czytamy dalej.