Komisja podała w komunikacie, że na liście ostrzeżeń zostały wpisane cztery firmy. Są to: Grand Marshall Ltd. z siedzibą w Republice Wysp Marshalla, administrator platformy handlowej GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange); Grand Nova Ltd. z siedzibą we Wspólnocie Dominiki, administrator platform handlowych: GrandTrade Exchange (www.grandtrade.exchange), SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange) oraz LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange); Capital Mog Co Ltd. z siedzibą w Japonii, administrator platform handlowych: SwissTrade Exchange (www.swisstrade.exchange), LondonTrade Exchange (www.londontrade.exchange); Clear Media Ltd. z siedzibą w Hongkongu, administrator platformy handlowej TradeMarkets Exchange (www.trademarkets.exchange).

Jak wyjaśniono wobec tych podmiotów zostało złożone zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 171 ustawy Prawo bankowe. Chodzi o wykonywanie czynności bankowych, w szczególności przyjmowanie wkładów pieniężnych w celu obciążania ich ryzykiem, bez zezwolenia KNF. "Przewodniczący KNF przystąpił do postępowania zainicjowanego przez inny podmiot. Postępowanie prowadzi Prokuratura Okręgowa w Warszawie" - dodano.

KNF poinformowała ponadto, że Prokurator Okręgowy na podstawie art. 6b ust. 6 ustawy o nadzorze nad rynkiem finansowym zawiadomił KNF o objęciu postępowaniem z art. 178 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (prowadzenie działalności w zakresie obrotu instrumentami finansowymi bez wymaganego zezwolenia lub upoważnienia) podmiotów wskazanych w pkt 2-4 (Grand Nova Ltd., Capital Mog Co Ltd., Clear Media Ltd.). Przewodniczący KNF korzysta w tym postępowaniu z uprawnień pokrzywdzonego.

Prowadzona przez KNF lista ostrzeżeń jest zbiorem podmiotów, w stosunku do których Komisja zgłasza zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Celem listy ostrzeżeń publicznych jest alarmowanie społeczeństwa oraz podmiotów gospodarczych o konieczności zachowania większej ostrożności podczas kontaktów z tymi podmiotami.

Pełna lista ostrzeżeń publicznych KNF znajduje się pod adresem: https://www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne.