"Jeżeli chodzi o wolumen spraw to on przyrasta. Konsekwentnie obserwujemy wzrosty spraw sądowych mniej więcej o kilka tysięcy miesięcznie. Nie zaobserwowaliśmy jakiegoś zahamowania, czy jakiegoś wstrzymania jeśli chodzi o oczekiwanie przez klientów np. na rozstrzygnięcia uchwały całej izby (Sądu Najwyższego) w związku z tym ta machina sądowa jest tutaj cały czas mocno rozpędzona" - powiedział Białek podczas wideokonferencji.

Dodał, że na kolejnej konferencji ZBP poda informacje o ankiecie, która dotyczy okresu po wyroku TSUE i po uchwale w składzie 7 sędziów Sądu Najwyższego.

"Pod koniec sierpnia przedstawimy dokładne statystki dotyczące tych pozwów" - dodał prezes Krzysztof Pietruszkiewicz.

Pod koniec maja ZBP poinformował, że liczba spraw dotyczących kredytów mieszkaniowych w CHF wzrosła o prawie 3,1 tys. w kwietniu i o ok. 12 tys. od początku bieżącego roku, a w prawomocnych wyrokach, które zapadły w 2021 roku w przypadku 61% decyzja była dla banku niekorzystna, zaś w 39% spraw bank wygrał.

Reklama