Strata operacyjna wyniosła 1,14 mln zł wobec 2,32 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -76 tys. zł wobec 3,31 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 13,7 mln zł w II kw. 2020 r. wobec 15,7 mln zł rok wcześniej.

W I poł. 2020 r. spółka miała 6,63 mln zł skonsolidowanej straty netto przypisanej akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 0,72 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 30,27 mln zł w porównaniu z 31,59 mln zł rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł -1,3 mln zł wobec 7,28 mln zł rok wcześniej.

"Kluczowy wpływ na działalność grupy w 2020 roku, a szczególnie w II kwartale br., miała globalna pandemia COVID-19 oraz związane z nią obostrzenia dla życia społecznego i gospodarczego. Pandemia wygenerowała dla grupy nowe szanse biznesowe, związane ze sprzedażą w Polsce, a ostatnio również poza granicami kraju, sprzętu oraz testów serologicznych wykorzystywanych w diagnostyce zachorowań na COVID-19. Przychody z tego nowego obszaru działalności grupy wyniosły w II kwartale ponad 1,9 mln zł, odpowiadając za blisko 14% całkowitej sprzedaży grupy. Równocześnie pandemia wpłynęła negatywnie na wyniki w pozostałych segmentach grupy, m.in. zaburzając łańcuchy dostaw, spowalniając dynamikę postępowań przetargowych czy zmieniając priorytety zakupowe klientów Grupy. W 2020 roku wkroczyliśmy z ofertą sprzętową gruntownie wzmocnioną przez trzy nowe analizatory biochemiczne Accent oraz nowy model analizatora hematologicznego Mythic oraz planem rozpoczęcia wiosną ofensywy sprzedażowej. Plany te ze względu na globalne zawirowania związane z pandemią musieliśmy odłożyć w czasie" - napisał prezes Janusz Płocica w liście do akcjonariuszy.

Ostatnie tygodnie przyniosły symptomy poprawy otoczenia rynkowego Grupy Cormay, związane ze stabilizacją sytuacji epidemicznej w kluczowych dla biznesu grupy regionach świata, podkreślił.

"Dostosowujemy się do nowej rzeczywistości w zakresie produktowym i operacyjnym. W zdecydowanie większym stopniu niż dotychczas wykorzystujemy internet i zdalne narzędzia komunikacji w prowadzeniu działalności promocyjnej i sprzedażowej. Pracujemy nad dalszym poszerzeniem naszej oferty, w tym również w obszarze związanym z COVID-19. Kontynuujemy prace nad wprowadzeniem na rynek kolejnych nowych analizatorów, w tym analizatora Equisse. Liczymy, że w warunkach trwającej pandemii, w drugiej połowie 2020 roku umocnimy swoją pozycję na światowym rynku diagnostycznym" - dodał prezes.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2020 r. wyniosła 2,61 mln zł wobec 0,82 mln zł zysku rok wcześniej.

PZ Cormay to producent odczynników diagnostycznych i dystrybutor aparatury medycznej. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)