Bank Handlowy oczekuje wzrostu kredytów korporacyjnych o 5-6% w br.Warszawa, 14.02.2018 (ISBnews) - Bank Handlowy oczekuje wzrostu kredytów korporacyjnych o 5-6% r/r, a kredytów detalicznych o ok. 1 pkt proc. więcej w 2018 roku, poinformował prezes Sławomir Sikora.

"Mam poczucie, że w tym roku w kredytach detalicznych będziemy mieli dodatkowe przyspieszenie, chyba wyższe niż w firmach. Szacujemy, że firmowe kredyty wzrosną o 5-6% w tym roku, a konsumpcyjne powinny być 1 pkt proc. wyżej" - powiedział Sikora podczas konferencji prasowej.

Wskazał, że według prognoz głównego ekonomisty Banku Handlowego, bieżący rok przyniesie istotny wzrost inwestycji, co powinno przełożyć się na wzrost wolumenów kredytów korporacyjnych.

"Ostatni kwartał pokazuje, że gospodarka przyspieszyła i mamy hipotezę, że stało się tak za sprawą inwestycji. Na dziś wygląda na to, że silnik inwestycyjny z ostatniego kwartału ub. roku rozgrzewa się coraz bardziej. Nasz główny ekonomista uważa, że to będzie widoczny, istotny wzrost inwestycji w 2018 r., a procentowy wskaźnik inwestycji będzie wyższy niż wskaźnik wzrostu konsumpcji" - powiedział prezes.

Należności od klientów instytucjonalnych wzrosły o 5% r/r do 13,05 mld zł na koniec 2017 r. Należności od klientów indywidualnych zwiększyły się o 6% r/r do 6,8 mld zł na koniec ub. roku.

Prezes poinformował, że w 2017 roku przez większość roku kredyty korporacyjne rosły w tempie 9%, ale końcówka roku była słabsza w związku z licznymi spłatami kredytów w grudniu.

Sikora powiedział, że nie niepokoi go wzrost odpisów, zanotowany w 2017 roku. Odpisy z tytułu utraty wartości wyniosły 103 mln zł w 2017 r. wobec 46 mln zł rok wcześniej.

"Przez długi czas Handlowy uchodził za bank, w którym są duże rozwiązania rezerw. W 2017 roku wzrost rezerw skoncentrowany był w segmencie MSP, który stanowi 1/3 portfela. Tu pojawiły się pojedyncze przypadki osłabienia wyników finansowych. Nie niepokoję się tym. Nie ma tu żadnej gry na rezerwach" - powiedział Sikora.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r.

(ISBnews)