Co to jest RRSO?

Skrót RRSO oznacza rzeczywistą roczną stopę oprocentowania. Wskaźnik ten informuje o całkowitym koszcie kredytu ponoszonym przez konsumenta, wyrażonym jako wartość procentowa całkowitej kwoty kredytu w stosunku rocznym.

Czym różni się RRSO od rocznej stopy oprocentowania?

Pomiędzy tymi wskaźnikami zachodzi istotna różnica. Roczna stopa oprocentowania informuje o oprocentowaniu kredytu, dotyczy więc tylko kosztów odsetek. Klient, który chce wiedzieć, ile wyniesie łączne zobowiązanie finansowe wobec banku, powinien zwrócić większą uwagę na RRSO. Miernik ten obejmuje bowiem nie tylko oprocentowanie kredytu, ale też pozostałe opłaty – m.in.: prowizję za jego udzielenie i rozpatrzenie wniosku kredytowego, ubezpieczenia czy koszty dodatkowych usług. Uwzględnia też wartość pieniądza w czasie oraz okres spłaty – czynniki te mogą mieć znaczący wpływ na wysokość rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania.

Jak obliczyć koszt kredytu z RRSO?

Nawet, gdyby rozpatrywać sytuację, w której bank nie pobiera od klienta żadnych dodatkowych opłat poza odsetkami, to RRSO nadal będzie wyższe niż roczna stopa oprocentowania kredytu. Dlaczego? Chodzi o wartość pieniądza w czasie. RRSO uwzględnia nie tylko wysokość odsetek, ale też czas dysponowania przez kredytobiorcę całą pożyczoną kwotą. Tylko w pierwszym miesiącu kapitał jest równy pożyczonej od banku sumie pieniędzy. Z każdym kolejnym miesiącem, kwota ulega pomniejszeniu o następne spłaty części kapitałowej. Co za tym idzie, okres dysponowania przez klienta pełną sumą stopniowo się skraca. A im krótszy wspomniany okres, tym wyższe RRSO.

Czy niższe RRSO to tańszy kredyt?

Nie zawsze. Dwa kredyty o różnych całkowitych kosztach mogą mieć to samo RRSO. Trzeba więc zwracać uwagę na harmonogram spłaty. Kredyt spłacany w równych ratach zawsze będzie droższy. Część kapitałowa jest w nim spłacana dłużej, a więc bank nalicza odsetki od wyższych podstaw niż w przypadku rat malejących.