Ciech: Organ skarbowy podtrzymał decyzję dot. zaległości podatkowej za 2012 r.Warszawa, 17.04.2019 (ISBnews) - Naczelnik Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Krakowie utrzymał w mocy decyzję organu I instancji, określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki Ciech z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 24,6 mln zł, podała spółka.

"Zarząd Ciech informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał decyzję Naczelnika Małopolskiego Urzędu Celno-Skarbowy w Krakowie z 3 kwietnia 2019 r. Organ II instancji, w następstwie odwołania złożonego przez spółkę, utrzymał w mocy decyzję organu I instancji z dnia 13 grudnia 2018 r., określającą wysokość zobowiązania podatkowego spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych za 2012 r. w kwocie 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 24,6 mln zł" - czytamy w komunikacie.

Na wysokość zobowiązania podatkowego oraz odsetki naliczone do dnia 31 grudnia 2018 r. spółka w jednostkowym sprawozdaniu finansowym i skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za 2018 rok utworzyła rezerwy na podatek dochodowy w wysokości 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę w wysokości 23,5 mln zł, przypomniano w raporcie.

"Spółka oraz jej doradcy nie zgadzają się z podejściem wyrażonym w decyzji organu II instancji. Spółka zamierza podjąć dalsze czynności procesowe celem obrony skutków podatkowych swoich działań z 2012 r. wnosząc skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie" - czytamy dalej.

Decyzja organu II instancji jest wymagalna.

"W związku z tym spółka jest zobowiązana do zapłaty kwoty podatku określonej w decyzji, tj. kwoty 43,7 mln zł wraz z odsetkami za zwłokę, które na dzień publikacji raportu wynoszą 24,6 mln zł" - czytamy także.

Grupa Ciech jest jednym z liderów europejskiego rynku chemicznego. Jest drugim co do wielkości producentem sody kalcynowanej (używanej do produkcji szkła) w Europie i jednocześnie jedynym producentem tej substancji w Polsce. Od 2005 r. Ciech notowany jest na warszawskiej giełdzie.

(ISBnews)