Ergis miał 3,87 mln zł zysku netto, 12,9 mln zł EBITDA w I kw. 2019 r.Warszawa, 15.05.2019 (ISBnews) - Ergis odnotował 3,87 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2019 r. wobec 5,2 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

"Wynik finansowy był nadal obciążony problemami z osiągnięciem pełnych mocy produkcyjnych nowej linii do produkcji folii i laminatów PET w Berlinie. Do dziś spółka nie dokonała jej kontraktowego odbioru" - czytamy w komunikacie poświęconym wynikom.

Zysk operacyjny wyniósł 6,72 mln zł wobec 7,59 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 201,9 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 191,22 mln zł rok wcześniej.

"Rentowność brutto sprzedaży w I kwartale 2019 roku w Grupie Ergis kształtowała się na poziomie zbliżonym do wypracowanej w analogicznym okresie roku 2018 i wyniosła 14,6% (wobec 14,8% rok wcześniej). Przy odnotowanym wzroście sprzedaży przełożyło się to na wzrost wartości marży za I kwartał do 29,5 mln zł (z 28,3 mln zł). Z powodu wzrostu kosztów ogólnych i sprzedaży oraz zawiązanych rezerw wartość EBITDA Grupy spadła z 13,5 mln zł do 12,9 mln zł r/r" - czytamy dalej w w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2019 r. wyniósł 5,17 mln zł wobec 4,38 mln zł zysku rok wcześniej.

W I kwartale 2019 roku ceny surowców - z wyjątkiem płatków PET - pozostawały na nieco niższym poziomie niż notowane w I kwartale 2018 roku. Zmniejszenie się różnicy między cenami nowego surowca PET a cenami płatków pochodzących z recyklingu obniżyło przewagę konkurencyjną grupy, wynikającą ze stosowania recyklatów w procesie produkcyjnym. Negatywnie na wypracowaną wartość EBITDA wpłynął wzrost kosztów ogólnych i sprzedaży oraz odpisy aktualizacyjne, wskazano też w materiale.

"Obserwowany w pierwszym kwartale wzrost sprzedaży pokazuje utrzymanie dotychczasowego trendu i oznacza możliwości podniesienia rentowności. Liczymy, że obserwowany w drugim kwartale wzrost cen surowców ropopochodnych nie zahamuje obserwowanego w I kwartale wzrostu marży. Jednym z warunków poprawy wyników finansowych jest ustabilizowanie ponoszonych przez grupę kosztów pracy i energii, co w przypadku dalszego wzrostu kosztów spowoduje konieczność dalszego wzrostu produktywności" - skomentował prezes Tadeusz Nowicki, cytowany w komunikacie.

Grupa Ergis jest liderem przetwórstwa tworzyw sztucznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Specjalizuje się w produkcji opakowań do żywności (folie i laminaty barierowe na bazie PVC i PET, drukowane laminaty wielowarstwowe) oraz opakowań przemysłowych (folie stretch z LLDPE oraz taśmy spinające z PET). Oprócz tego Ergis jest m.in. producentem folii do pakowania leków, folii hydroizolacyjnych oraz granulatów z PVC.

(ISBnews)