Arctic Paper miało 38,21 mln zł zysku netto z działalności kont. w I kw. 2019 r.Warszawa, 29.05.2019 (ISBnews) - Arctic Paper odnotowało 38,21 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w I kw. 2019 r. wobec 29,66 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Skonsolidowany zysk netto z działalności kontynuowanej i zaniechanej ogółem wynosił w I kw. br. 36,89 mln zł wobec 28,76 mln zł zysku rok wcześniej, zaś zysk przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej - odpowiednio: 14,25 mln zł wobec 16,1 mln zł zysku rok wcześniej.

Zysk operacyjny wyniósł 59,07 mln zł wobec 47,52 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł odpowiednio 82,38 mln zł wobec 71,47 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 820,57 mln zł w I kw. 2019 r. wobec 788,05 mln zł rok wcześniej.

"Na poziomie wyników skonsolidowanych miniony kwartał był najlepszym pierwszym kwartałem w historii grupy. Pomimo dobrych wyników skonsolidowanych, wyniki segmentu papieru były poniżej naszych oczekiwań. Segment ten działa na wciąż trudnym rynku i wygenerował przychody w wysokości 573,3 mln zł (wobec 573,6 mln zł w I kw. 2018 r.) przy EBITDA w wysokości 16,3 mln zł (wobec 31,1 mln zł w I kw. 2018 r.). Podwyżki cen i korzystniejszy mix produktowy zwiększyły średni przychód na tonę o 9,8% w porównaniu z I kwartałem 2018 r., co zrekompensowało utratę wolumenu" - czytamy w raporcie.

Ceny celulozy były nadal o 40-45% wyższe niż w I kwartale 2017 roku, co oznaczało wyższe koszty surowców i przełożyło się na wzrost cen papieru i - w rezultacie - na niższy popyt na papier, podano także.

"Mimo to popyt na produkty premium i specjalistyczne pozostaje stabilny. Produkty te odpowiadają obecnie za 30% naszej sprzedaży ogółem (w porównaniu do 28% rok wcześniej.). Produkcja w I kwartale wyniosła 149 000 ton (166 000 ton w I kw. 2018 r.), a sprzedaż 154 000 ton (169 000 w I kw. 2018 r.)" - czytamy dalej.

Wolumen sprzedaży papieru w I kwartale 2019 roku wyniósł 154 tys. ton w porównaniu do 169 tys. ton w analogicznym okresie w poprzednim roku. Wolumen sprzedaży celulozy w I kwartale 2019 roku wyniósł 94 tys. ton i był na tym samym poziomie jak w analogicznym okresie w poprzednim roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I kw. 2019 r. wyniosła 1,79 mln zł wobec 4,54 mln zł straty rok wcześniej.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.

(ISBnews)