Tauron dopuścił oferentów do due diligence Taurona CiepłoWarszawa, 22.11.2019 (ISBnews) - Tauron Polska Energia podjął decyzję o dopuszczeniu oferentów do badania due diligence spółki zależnej Tauron Ciepło, które może zakończyć się złożeniem ofert wiążących, podała spółka.

"Decyzja ta została podjęta m.in. na podstawie otrzymanych wstępnych, niewiążących ofert nabycia Tauron Ciepło" - czytamy w komunikacie.

Zawarcie ewentualnej transakcji będzie wymagało w szczególności uzyskania stosownych zgód korporacyjnych oraz zgód instytucji finansujących działalność grupy. Tauron dopuszcza możliwość anulowania procesu zmierzającego do zawarcia transakcji, zastrzeżono.

"Tauron Ciepło to stabilna spółka działająca w regulowanym segmencie rynku. W przyszłości obszar ten będzie wymagał jednak kolejnych nakładów inwestycyjnych, a dla nas najważniejsze jest odpowiedzialne przeprowadzenie 'Zielonego Zwrotu Taurona'. Wysiłek inwestycyjny chcemy więc skierować w większym stopniu na wzmacnianie segmentu OZE" - skomentował wiceprezes Taurona Marek Wadowski, cytowany w komunikacie.

Tauron Ciepło to największy dostawca ciepła sieciowego w konurbacji śląsko-dąbrowskiej i jedna z największych spółek ciepłowniczych w Polsce. W skład spółki wchodzą zakłady: Zakład Wytwarzania Katowice, Zakład Wytwarzania Tychy, Zakład Wytwarzania Bielsko-Biała oraz Obszar Ciepłowni Lokalnych. Łączna moc cieplna zainstalowana zakładów wytwórczych wchodzących w skład Tauron Ciepło - pochodząca w większości z wysokosprawnych źródeł kogeneracyjnych - wynosi ok. 1 100 MW. Całkowita wartość mocy zamówionej wynosi ponad 2 100 MW. Łączna długość sieci ciepłowniczej w systemie Tauron Ciepło wynosi około 1 000 km. Poprzez prawie 4 000 węzłów cieplnych spółka dostarcza ciepło do 250 tys. gospodarstw domowych, czyli około 700 tys. mieszkańców. Tauron Ciepło obsługuje łącznie około 3500 klientów (spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe itp.).

W połowie listopada Tauron podawał, że jest w trakcie procesów, które mogłyby doprowadzić do zbycia aktywów ciepłowniczych i Zakładu Górniczego Janina. Spółka zadeklarowała wcześniej w tym roku, że chce poszukać partnerów dla aktywów ciepłowniczych i ZG Janina.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta. Skonsolidowane przychody sięgnęły 18,1 mld zł w 2018 r.

(ISBnews)