"W czwartek można było wyczuć niepokój, jaki towarzyszył inwestorom na globalnych giełdach. Większość głównych indeksów na świecie zniżkowała" - powiedział PAP Biznes Kamil Jaros.

Zdaniem analityka niepokój na rynkach akcji wiąże się z negatywnym odbiorem informacji ze środowego protokołu z posiedzenia FOMC.

"Komitet na razie nie planuje wprowadzić narzędzia zwanego +kontrolą krzywej dochodowości+. To zaniepokoiło inwestorów i zwiększyło ich awersję do ryzyka. W konsekwencji giełdowe indeksy traciły" - dodał.

Na zamknięciu w czwartek WIG20 spadł 0,99 proc. do 1.815,03 pkt., WIG zniżkował 0,8 proc. do 51.842,65 pkt., mWIG40 poszedł w dół o 0,44 proc. do 3.678,6 pkt., a sWIG80 stracił 0,37 proc. do 14.667,23 pkt.

Obroty na GPW wyniosły ok. 656 mln zł, z czego 429 mln zł przypadło na spółki z WIG20. Inwestorzy najczęściej handlowali akcjami KGHM-u (95 mln zł) oraz Biomedu-Lublin (61 mln zł).

W momencie zamknięcia notowań na GPW niemiecki DAX zniżkował o ok. 1,2 proc., a S&P 500 znajdował się w okolicy otwarcia.

Na koniec sesji 9 z 15 branżowych indeksów z GPW było pod kreską. Najmocniej na wartości straciły WIG-leki (-3,68 proc.) oraz WIG-górnictwo (-2,85 proc.).

Na czele wzrostów były spółki z sektora budowlanego (1,18 proc.) oraz branża paliwowa (1 proc.).

Wśród krajowych blue chipów najmocniej straciły akcje KGHM (-2,86 proc.). Po sesji w środę KGHM podał, że skorygowana EBITDA grupy wyniosła w II kw. 2020 roku 1,522 mld zł wobec 1,129 mld zł w I kw. 2020 r. i wobec 1,278 mld zł przed rokiem. Wynik okazał się 11 proc. wyższy od konsensusu PAP Biznes, który zakładał 1,366 mld zł skorygowanej EBITDA.

Zysk netto KGHM, przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej, wyniósł 10 mln zł wobec 417 mln zł rok wcześniej. Analitycy oczekiwali tymczasem, że spółka zanotuje zysk netto na poziomie 435,5 mln zł. Jak podał KGHM, na zmianę wyniku wpłynęły głównie różnice kursowe (-237 mln zł) oraz wyższa strata z wyceny wspólnych przedsięwzięć metodą praw własności (-147 mln zł).

Drugą spółką z największą stratą była JSW - kurs spadł o 2,77 proc.

Mocno traciły banki, m.in. Alior (-2,76 proc.), który był czwartą sesję z rzędu pod kreską. Jeszcze dłuższą serię spadkowych sesji - pięciodniową - ma mBank, który w czwartek zniżkował o 2,6 proc.

Swoje wyniki podały także PGNiG oraz Tauron. W przypadku PGNiG-u, grupa miała w II kw. 2020 roku 7,28 mld zł przychodów, 7,27 mld zł EBITDA, 6,45 mld zł zysku operacyjnego oraz 5,14 mld zł zysku netto. Wyniki są zgodne z szacunkami, a decydujący na nie wpływ miał wyrok Sądu Arbitrażowego w sporze między PGNiG i Gazpromem. W czwartek PGNiG stracił 0,23 proc.

Z kolei Tauron zaraportował, że strata netto grupy w II kw. 2020 roku wyniosła 478,6 mln zł wobec 136,6 mln zł zysku przed rokiem. Tauron szacował wcześniej, że strata netto wyniosła w tym okresie 479 mln zł. Kurs spółki zniżkował 1,87 proc.

Na plusie w WIG20 były tylko trzy spółki, a najmocniej wzrósł PKN Orlen (2,09 proc.).

Na czele wzrostów wśród firm z mWIG40 był Benefit Systems - w górę o 5,5 proc. Po sesji w środę inwestorzy poznali wyniki Benefit Systems, którego EBITDA w II kw. 2020 r. spadła do 19,3 mln zł z 80,1 mln zł przed rokiem. Średnia prognoz analityków ankietowanych przez PAP Biznes wynosiła 1,5 mln zł. Grupa Benefit Systems na koniec półrocza odnotowała spadek liczby aktywnych kart sportowych w Polsce w wyniku pandemii COVID-19, ale do końca roku planuje odbudowę bazy kart.

Wzrosły także kursy akcji AmRestu (3,87 proc.) oraz Budimeksu (2,17 proc.).

Do góry poszły też walory Celon Pharma (1,24 proc.) i jest to czwarta wzrostowa sesja spółki z rzędu.

W indeksie średnich spółek najwięcej straciły Biomed-Lublin (-10,57 proc.) oraz Amica (-5,28 proc.).

Trzecią sesję z rzędu zniżkował Kruk - tym razem o 3,7 proc.

W dół poszły także akcje społki PKP Cargo (-1,83 proc.), która zgodnie z podanymi wcześniej szacunkami miała 191,9 mln zł straty netto w I półroczu 2020 roku.

Jedenastą sesję bez wzrostów - dziewięć spadkowych i dwie neutralne - zanotowała Bogdanka, która w czwartek straciła 1,67 proc.

W sWIG80 najbardziej zyskały akcje Lentexu, o 7,59 proc., a także IMC - o 6,8 proc.

Do góry poszedł też kurs Asbisu (3,67 proc.). Spółka poinformowała, że wypracowała w lipcu 2020 roku skonsolidowane przychody na poziomie 182 mln USD wobec 138 mln USD w lipcu 2019 r., co oznacza wzrost o około 32 proc.

Z indeksu małych spółek najmocniej stracił Medicalgorithmics (-5,23 proc.), który po raz piaty z rzędu giełdowy zakończył dzień pod kreską, a także Toya (-4,61 proc.).

Na szerokim rynku, podobnie jak w całym tygodniu, wysokie obroty (34 mln zł, szóste na rynku) towarzyszyły handlowi akcji Airway Medix, które spadły o 9,6 proc. W trakcie czwartkowej sesji pojawiły się dwa raporty bieżące informujące, że członkowie zarządu spółki sprzedali część swoich akcji.

Duże obroty - wynoszące 13,5 mln zł - miały miejsce też w przypadku akcji Grodna, którego kurs po wzroście w środę o 27,81 proc., w czwartek zyskał 2,29 proc. We wtorkowym wywiadzie dla PAP Biznes prezes Andrzej Jurczak powiedział, że Grodno chce się rozwijać poprzez akwizycje i rozbudowę sieci sprzedaży, a przetasowania na rynku i konsolidacje w związku z pandemią mogą być dla grupy szansą. Dodał, że celem grupy, zajmującej się dystrybucją artykułów elektrotechnicznych i oświetleniowych, jest utrzymanie dynamik wzrostów oraz umacnianie pozycji rynkowej.