"Pisemne zgłoszenia kandydatów / kandydatek należy złożyć w zaklejonej kopercie w terminie do dnia 29.01.2021 r. do godz. 10.00" - czytamy w ogłoszeniu. Rozmowy kwalifikacyjne zaplanowano na 5 lutego. Rada nadzorcza JSW odwołała wczoraj z funkcji prezesa Włodzimierza Hereźniaka i powierzyła Arturowi Dyczce pełnienie obowiązków prezesa. Grupa JSW to największy producent wysokiej jakości węgla koksowego typu 35 (hard) i znaczący producent Koksu w Unii Europejskiej. Spółka jest notowana na GPW od 2011 r. (ISBnews)