"Zarząd emitenta na podstawie procesu budowania księgi popytu, ustalił cenę emisyjną akcji serii D na poziomie 4,20 zł za jedną akcję. Inwestorzy, którzy otrzymali propozycję nabycia nowych akcji serii D, złożyli w ramach budowania księgi popytu deklaracje zakupu akcji ponad dwukrotnie przekraczające liczbę akcji oferowanych" - czytamy w komunikacie. Ostateczna cena emisyjna akcji serii D została ustalona na poziomie wyższym od ceny zamknięcia w poprzednim dniu notowań na GPW w Warszawie S.A., podano także. Do dnia 29 stycznia 2021 r. przewidywane jest zawieranie umów objęcia akcji z inwestorami, zaznaczono. Quercus TFI 21 stycznia podjął uchwałę w sprawie zasad emisji do 5,5 mln akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, ale z zachowaniem prawa pierwszeństwa dla dotychczasowych akcjonariuszy. Jak informował Quercus TFI w sierpniu 2020 r., kiedy akcjonariusze zdecydowali o emisji, jej celem jest pozyskanie dodatkowych środków finansowych na rozwój sieci dystrybucji, konsolidację rynku funduszy inwestycyjnych oraz na utworzenie agenta transferowego. Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy. (ISBnews)