"Głównym czynnikiem wpływającym na dokonanie odpisu są skutki pandemii COVID-19, w szczególności obniżenie stóp procentowych do rekordowo niskiego poziomu, jak również związane z tym istotne pogorszenie warunków biznesowych wpływających na niższą aktywność klientów detalicznych" - czytamy w komunikacie.

Zdarzenie ma charakter jednorazowy, nie wpływa na pozycję płynnościową oraz współczynniki wypłacalności, podkreślono także.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 51,98 mld zł na koniec 2019 r.

(ISBnews)