Strata operacyjna wyniosła 4,8 mln zł wobec 13,2 mln zł zysku rok wcześniej. EBITDA w IV kw. wyniosła 25,1 mln zł wobec 34,9 mln zł rok wcześniej, podano w komunikacie.

Skonsolidowane szacunkowe przychody ze sprzedaży wyniosły 714,7 mln zł w IV kw. 2020 r. wobec 739,7 mln zł rok wcześniej.

W 2020 r. Arctic Paper odnotował skonsolidowany szacunkowy zysk netto w wysokości 103,6 mln zł wobec 124,7 mln zł rok wcześniej przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 847,5 mln zł wobec 3 117,1 mln zł rok wcześniej.

"Rok 2020 był rokiem zawirowań, który potwierdził, jaką wartość stanowi połączenie segmentu papieru i celulozy; to dwa segmenty z różnymi cyklami, które razem zapewniają nam stabilizację wyników. Z dumą możemy powiedzieć, że udało nam się ochronić zarówno naszych pracowników, jak i firmę przed COVID-19. Rok zakończył się mocnym czwartym kwartałem w segmencie papieru, słabszy był natomiast segment celulozowy. Skonsolidowana sprzedaż w IV kwartale wyniosła 714,7 mln zł (739,7 mln zł w analogicznym okresie roku 2019) przy EBITDA na poziomie 25,1 mln zł (34,9 mln zł). Skonsolidowana sprzedaż za cały rok wyniosła 2847,5 mln zł (3117,1 mln zł) przy EBITDA 271,4 mln zł (278 mln zł) i zadłużeniu netto grupy na poziomie 0,49 (0,57)" - powiedział prezez Michał Jarczynski, cytowany w komunikacie.

"Podsumowując: rok 2020 można scharakteryzować jako prężny biznes papierniczy, rekordowa produkcja celulozy, nowe inwestycje w odnawialne źródła energii, stabilne skonsolidowane wyniki i solidna sytuacja finansowa. Pomimo burzliwych czasów Arctic Paper jest silniejszy niż w ostatnich latach. Możemy słusznie być dumni z naszych osiągnięć, ale nie możemy spoczywać na laurach. Musimy kontynuować naszą pracę, koncentrując się na tworzeniu bardziej zróżnicowanego portfolio produktów, rozwoju w nowych obszarach oraz zrównoważonej i wydajnej produkcji" - dodał.

W ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk netto wyniósł 3,4 mln zł w 2020 r.

Publikacja raportu finansowego za 2020 rok planowana jest na 16 marca 2021 r., podano także.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)