"Umocniliśmy naszą pozycję na europejskim rynku papierów wysokogatunkowych za sprawą stabilnej lub rosnącej - w zależności od typu produktu - sprzedaży. W efekcie jesteśmy w stanie zaproponować wypłatę dywidendy" - powiedział prezes Michal Jarczyński, cytowany w komunikacie.

Według szacunkowych danych, Arctic Paper odnotował skonsolidowany zysk netto w wysokości 103,6 mln zł w 2020 r. W ujęciu jednostkowym szacunkowy zysk netto wyniósł 3,4 mln zł w 2020 r.

Arctic Paper to drugi co do wielkości, pod względem wolumenu produkcji, europejski producent objętościowego papieru książkowego oraz jeden z wiodących producentów graficznego papieru wysokogatunkowego w Europie. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,12 mld zł w 2019 r.

(ISBnews)