"Zwyczajne walne zgromadzenie uchwala, co następuje:

1. Zysk netto Banku Millennium S.A. za rok obrotowy kończący się w dniu 31 grudnia 2020 r. w kwocie 18 578 923,71 zł postanawia podzielić w ten sposób, że w całości przeznacza go na kapitał rezerwowy" - czytamy w projekcie uchwały.

Bank Millennium jest ogólnopolskim, uniwersalnym bankiem, działającym pod tą marką od 2003 roku. W roku 1992 akcje banku (wówczas BIG SA) jako pierwszej instytucji finansowej - zadebiutowały na GPW. Strategicznym akcjonariuszem Banku Millennium jest Banco Comercial Portugues (Millennium bcp) - największy komercyjny bank w Portugalii. Aktywa banku razem wyniosły 97,77 mld zł na koniec 2020 r.

(ISBnews)