W ujęciu jednostkowym zysk netto sięgnął 47 mln zł, podano także w komunikacie.

"Jesteśmy bardzo zadowoleni z uzyskanych wyników, które osiągnęliśmy dzięki wieloletniej, konsekwentnej i pełnej zaangażowania pracy wszystkich pracowników w ubiegłym roku, w którym skala trudności i wyzwań, z jakimi przyszło nam się zmierzyć, była niespotykana. W takich okolicznościach Torpol zakończył i rozliczył większość trudnych kontraktów pozyskanych w 2016 i 2017 roku z wyższą rentownością niż pierwotnie planowana. Ponadto coraz większy wpływ na osiągnięte wyniki miał rosnący udział kontraktów charakteryzujących się wyższą niż średnia marżą brutto na sprzedaży. Szczególnego podkreślenia wymaga fakt, że te bardzo dobre wyniki finansowe na każdym poziomie rachunku zysków wspierają wygenerowane wysokie, dodatnie przepływy z dz. operacyjnej, z rekordowym poziomem gotówki na rachunkach bankowych - powyżej 400 mln zł" - powiedział prezes Torpolu Grzegorz Grabowski, cytowany w komunikacie.

Portfel zamówień grupy na koniec 2020 roku wynosił ponad 1,6 mld zł netto, a jego średnia rentowność na sprzedaży brutto za ostatnie 12 miesięcy - blisko 7,2%. Grupa jest w bardzo dobrej sytuacji finansowej i płynnościowej, co odzwierciedla rekordowa pozycja gotówkowa (ok. 405 mln zł na koniec ub.r.), podkreślono.

"Jeśli nie wydarzy się nic niespodziewanego, rok 2021 powinien być dla Grupy Torpol porównywalny do 2020 roku, gdyż wynika to wprost z realizacji posiadanego portfela zleceń. Aktualnie skupiamy się na płynnej i terminowej realizacji prac budowlanych przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa w warunkach reżimu sanitarnego i utrzymaniu satysfakcjonującej rentowności prowadzonych kontraktów, jednocześnie aktywnie uczestnicząc w ogłaszanych postępowaniach przetargowych na rynku modernizacji i rewitalizacji infrastruktury kolejowej, dworców, ale również w sektorze tramwajowym i obiektów inżynieryjnych. Jesteśmy dzisiaj bardzo dobrze przygotowani do realizacji dużych, trudnych, wielobranżowych nowych projektów i czekamy na ich wypuszczenie przez zamawiających na rynek na przełomie II i III kwartału br. Jest to potrzebne nie tylko Torpolowi, ale też całemu rynkowi wykonawców oraz dostawców" - dodał Grabowski.

Konsekwentnie rozwijana jest także działalność spółki Torpol Oil&Gas, zajmującej się projektowaniem i realizacjami technologicznymi innowacyjnych systemów i urządzeń dla obszarów przetwórstwa oraz wydobycia ropy i gazu, jak również przemysłu chemicznego. Firma trzeci rok z rzędu wygenerowała najwyższe przychody oraz wynik finansowy, podano także.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii tramwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 604,42 mln zł w 2019 r.

(ISBnews)