Strata operacyjna wyniosła 3,9 mln zł wobec 7,07 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,24 mln zł w 2020 r. wobec 38,5 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 2,51 mln zł wobec 17,26 mln zł straty rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Pragma Inkaso działa w branży zarządzania należnościami w segmencie business to business.

(ISBnews)