W ujęciu jednostkowym zysk netto sięgnął 6,77 mln zł, podano także w komunikacie.

"Zarząd emitenta informuje, iż na zaprezentowane powyżej wstępne wyniki finansowe za I kwartał 2021 rok najistotniejszy wpływ miały sezonowy charakter I kwartału kalendarzowego, co jest typowe dla profilu działalności Grupy emitenta, oraz zakończenie i rozliczenie większości kontraktów pozyskanych w okresie 2016-2017 roku, co pozwoliło na wypracowanie wysokich, dodatnich przepływów pieniężnych i w konsekwencji rekordowego poziomu gotówki. W okresie sprawozdawczym grupa utrzymała ciągłość operacyjną i wysoką jakość realizacji robót budowlanych na wszystkich prowadzonych projektach" - czytamy w komunikacie.

Środki pieniężne grupy i ich ekwiwalenty na 31 marca br. miały wartość 476,3 mln zł (wobec 404,9 mln zł na 31 grudnia 2020 roku), podano także.

Ostateczne wyniki finansowe za ww. okres zostaną opublikowane 21 maja 2021 roku.

Torpol specjalizuje się w budowie oraz modernizacji stacji, linii i szlaków kolejowych oraz linii truamwajowych. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2014 roku. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 392,2 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)