"Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy spółki [...] postanowiło:

1. Przeznaczyć kwotę 40 047 915,84 zł na wypłatę dywidendy, na którą składają się:

a) cały zysk netto spółki za 2020 rok w kwocie 11 205 424,56 zł oraz

b) kwota 28 842 491,28 zł pochodząca z kapitału zapasowego spółki" - czytamy w komunikacie.

Kwota dywidendy brutto na jedną akcję wyniesie 7,62 zł.

Wypłatą dywidendy objętych jest 5 255 632 akcje.

Walne zgromadzenie ustaliło dzień dywidendy na 14 maja 2021 r., a termin wypłaty dywidendy na 28 maja 2021 r., podano również.

W 2020 r. Ulma Construccion Polska wypłaciła dywidendę w wysokości 13 664 643,2 zł z zysku za 2019 r., tj. 2,6 zł na akcję.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)