"Wyższe wyniki w ujęciu rok do roku są szczególnym powodem do zadowolenia, zważywszy na ubiegłoroczną wysoką bazę porównawczą i ponadprzeciętną aktywność klientów segmentu marketingowego w porównywalnym okresie ubiegłego roku. Wyniki pierwszego kwartału 2021 roku są jednocześnie rekordowo wysokimi wynikami w historii Grupy K2, jeżeli chodzi o okres pierwszego kwartału" - czytamy w komunikacie.

"Pozytywne wyniki pierwszego kwartału br. wynikają w głównej mierze z bardzo dobrych rezultatów działalności Fabrity (rozwiązania software dla biznesu) przy jednoczesnym osiągnięciu przez pozostałe jednostki biznesowe wyników zbliżonych do planowanych" - czytamy dalej.

Ostateczne wyniki finansowe zostaną przedstawione w skonsolidowanym raporcie okresowym Grupy K2 za I kwartał 2021 roku, którego publikację zaplanowano na 20 maja 2021 r.

Grupa K2 dostarcza kompleksowe rozwiązania i usługi w obszarach transformacji cyfrowej i marketingu digitalowego. Spółka jest notowana na GPW od 2008 roku. Jej skonsolidowane przychody wyniosły 119,69 mln zł w 2020 roku.

(ISBnews)