Zysk operacyjny wyniósł 44,99 mln zł wobec 109,19 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1011,83 mln zł w I kw. 2021 r. wobec 953,72 mln zł rok wcześniej.

"W 2021 roku Grupa planuje ponieść nakłady na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne w kwocie 996,9 miliona złotych, w tym na ochronę środowiska 157,7 miliona złotych. Grupa sukcesywnie zawiera kontrakty w zakresie realizacji projektów inwestycyjnych. Wartość zawartych a niewykonanych najistotniejszych umów na dzień 31 marca 2021 roku wynosi około 756,8 miliona złotych. Dotyczą one głównie projektów: budowy bloku energetycznego, budowy instalacji kwasu azotowego i neutralizacji oraz modernizacji kotła parowego" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. r. wyniósł 26,67 mln zł wobec 79,23 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu.

(ISBnews)