"Skupiamy się na tym, by stworzyć holding - taki mamy cel. Planujemy jesienią wydzielić fabrykę jako osobną spółkę. Pozbud będzie firmą stricte holdingową. W związku z tym, że planujemy w różnych branżach uczestniczyć, planujemy także zmienić nazwę. Ma być to nazwa uniwersalna, nie kojarząca się budowlanką, oknami, OZE czy taborem kolejowym" - powiedział Fojt podczas telekonferencji.

Pozbud chce rozwijać działalność w kilku segmentach. W obszarze odnawialnych źródeł energii spółka pracuje nad projektami w ośmiu lokalizacjach, które mogą być potencjalnie przeznaczone pod elektrownie fotowoltaiczne, wiatrowe i hybrydowe o łącznej mocy 460 MW. Pierwsze projekty mogą przejść w fazę realizacji jeszcze w tym roku lub na początku przyszłego. Do końca 2021 r. spółka zamierza również wprowadzić do oferty sprzedaż nowoczesnych modułowych systemów magazynowania energii do zastosowań przemysłowych / hurtowych, na które istnieje duży popyt.

"Nawiązaliśmy współpracę z partnerem z kapitałem japońskim. Chcemy wprowadzić system tzw. elektrowni wirtualnej połączony z magazynem energii" - dodał prezes.

Wskazał też, że spółka może wyjść z tą ofertą na rynek jesienią.

W segmencie kolejowym konsorcjum Pozbudu i Mag-Train planuje udział w postępowaniach przetargowych organizowanych w ramach realizacji Planu rozwoju i inwestycji PKP Intercity na lata 2021-2030, zakładającego inwestycje, w tym inwestycje taborowe, do roku 2030 na poziomie 19 mld zł.

W segmencie stolarki otworowej Pozbud zakłada zwiększenie sprzedaży produktów klasy premium, zwiększenie sprzedaży drzwi zewnętrznych oraz wznowienie produkcji i sprzedaży drzwi wewnętrznych. W najbliższym czasie wzrost przychodów, w tym dzięki rosnącemu eksportowi, powinien skutkować uruchomieniem drugiej zmiany produkcyjnej.

Z kolei w segmencie budownictwa Pozbud zakłada udział w kolejnych kontraktach infrastrukturalnych w ramach budownictwa kolejowego, jakie są przewidziane do realizacji do roku 2030. Spółka liczy, że uzyskanie referencji na prowadzonym obecnie kontrakcie GSM-R o wartości 721 mln zł, z czego do końca 2020 roku rozpoznano około 250 mln zł, umożliwi wzięcie udziału w realizacji inwestycji PKP PLK do roku 2040, które mają mieć wartość przekraczającą 250 mld zł. Jeszcze w 2021 roku możliwe jest wszczęcie postępowań przetargowych na kontrakty warte łącznie 17 mld zł, w których to postępowaniach przetargowych może wziąć udział Grupa Pozbud.

Dodatkowo grupa chce realizować projekty deweloperskie w partnerstwie z inną spółką.

"Rozmawiamy ze spółką notowaną na giełdzie, by wspólnie realizować projekty deweloperskie. Chcemy zamknąć projekt Zacisze-Strzeszyn, najprawdopodobniej reszta mieszkań powinna się sprzedać w tym roku. Wtedy będziemy przystępować do następnych realizacji. Nad lokalizacjami pracujemy" - powiedział Fojt

Pozbud specjalizuje się w produkcji okien i drzwi, jak również w świadczeniu kompleksowych usług budowlanych. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2008 r.

(ISBnews)