"Zwyczajne walne zgromadzenie [...] postanowiło przeznaczyć na wypłatę dywidendy, tj. zarówno z zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2020, jak również z części kapitału rezerwowego utworzonego z zysku netto spółki, łącznie kwotę w wysokości 95 723 076 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą wysokość dywidendy przypadającej na jedną akcję wynosi 4 zł" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 23 czerwca 2021 r. a dzień wypłaty dywidendy na 5 lipca 2021 r., podano także.

Forte odnotowało 49,55 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2020 r. wobec 45,12 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2020 r. wyniósł 33,32 mln zł wobec 3,13 mln zł straty rok wcześniej.

Fabryki Mebli Forte to producent mebli, notowany na GPW od 1996 r. W 2019 r. spółka miała 1,18 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)