"Walne zgromadzenie spółki postanawia dokonać podziału całości zysku netto za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2020 roku w kwocie 1 894 036,82 zł w ten sposób, że: 1) na wypłatę dywidendy przeznacza się kwotę stanowiącą iloczyn liczby akcji uczestniczących w dywidendzie i kwoty 0,34 z, tj. kwoty przeznaczonej na dywidendę na jedną akcję, 2) na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę stanowiącą różnicę kwoty zysku netto spółki za rok 2020 i kwoty wypłaconej dywidendy z zysku za rok 2020" - czytamy w komunikacie.

Dzień dywidendy ustalono na 16 września 2021 roku, a termin wypłaty dywidendy na 7 października 2021 roku, podano również.

Liczba akcji uczestniczących w dywidendzie na dzień ZWZ wynosiła 5 350 000 sztuk, jednak na dzień dywidendy może wzrosnąć maksymalnie do 5 422 700 sztuk, zaznaczono.

"Łączna kwota dywidendy na dzień ZWZ wynosiła zatem 1 819 000 zł, lecz w przypadku skutecznego objęcia akcji przez wszystkich uczestników programu motywacyjnego (przyjętego przez zwyczajne walne zgromadzenie w dniu 29 czerwca 2020 roku uchwałą nr 18/2020) zgodnie z jego zasadami może wzrosnąć maksymalnie do 1 843 718 zł" - czytamy dalej.

Games Operators to producent i wydawca gier komputerowych, specjalizujący się w tworzeniu gier typu menedżer/symulator. Zespół Games Operators stoi za globalnym sukcesem gry "911 Operator" (gra stworzona przez Jutsu Games, obie spółki się połączyły). Spółka zadebiutowała na GPW w kwietniu 2020 r.

(ISBnews)