"Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych" został pozytywnie oceniony w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014- 2020, Działanie 1.1 "Projekty B+R przedsiębiorstw", Poddziałanie 1.1.1 "Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa". Całkowity koszt projektu wynosi 15 508 765 zł, a wnioskowana i rekomendowana kwota o dofinansowanie to 11 288 081,95 zł, podano.

"Pozytywna rekomendacja NCBR i otrzymanie dofinansowania to kolejne potwierdzenie kierunku działań Ferrum związanych z badaniami i rozwojem oraz udanej współpracy polskiego biznesu i nauki. Idea powstania inteligentnej rury 'smart pipe' to odpowiedź na potrzeby rynku. Inwestorzy oraz firmy odpowiedzialne za serwisowanie i nadzór nad rurociągami przewodowymi oczekują od wykonawców coraz dłuższych terminów gwarancji oraz zapewnienia warunków, które pozwolą na stały nadzór nad eksploatowanym rurociągiem. W mojej ocenie mariaż doświadczeń i know-how polskiego lidera w produkcji rur z unikalną technologią firmy SHM System, wsparte wszechstronną wiedzą AGH jest gwarancją sprawnego opracowania i wdrożenia nowoczesnego produktu, który sprosta potrzebom rynku" - powiedział prezes Ferrum Krzysztof Kasprzycki, cytowany w komunikacie.

Celem projektu jest opracowanie systemu monitorowania rurociągów. Unikatowe rozwiązanie pozwoli na precyzyjne określenie zarówno aktualnego stanu technicznego, jak również żywotności instalacji oraz będzie miało kluczowy wpływ na bezpieczeństwo użytkowania. W ocenie Ferrum monitorowanie rurociągów poprzez zastosowanie "smart pipe" pozwoli w dłuższym terminie na wydłużenie czasu ich eksploatacji. Najważniejszą cechą "inteligentnej rury" ma być automatyczne, nieprzerwane i zdalne monitorowanie pracy rurociągu. To umożliwi podjęcie działań przed wystąpieniem ewentualnej awarii, podkreślono.

W kontekście rozwoju projektu "Detektor naprężeń krytycznych rurociągów stalowych" szczególnego znaczenia nabiera planowana europejska sieć szkieletowa dla technologii wodorowych. Komisja Europejska ogłosiła, że dąży do zapewnienia pełnej integracji infrastruktury wodorowej w planowaniu infrastruktury, w tym poprzez przegląd transeuropejskich sieci energetycznych oraz prace nad dziesięcioletnimi planami rozwoju sieci, podano także.

Grupa kapitałowa Ferrum specjalizuje się w produkcji rur do przesyłu mediów. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 1997 r. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Ferrum sięgnęły 551,4 mln zł w 2020 r.

(ISBnews)