Strata operacyjna wyniosła 4,43 mln zł wobec 12,35 mln zł straty rok wcześniej.

Przychody z usług badań i rozwoju sięgnęły 1,59 mln zł w II kw. 2021 r. wobec braku przychodów rok wcześniej.

W I poł. 2021 r. spółka miała 19,57 mln zł jednostkowej straty netto w porównaniu z 30,83 mln zł straty rok wcześniej, przy przychodach z usług badań i rozwoju wysokości 1,59 mln zł wobec braku przychodów rok wcześniej.

"W minionym półroczu spółka kontynuowała prace R&D, ponosząc z tego tytułu blisko 10,8 mln zł wydatków, w tym przede wszystkim na projekt rozwoju MabionCD20 (9,5 mln zł) w porównaniu do 20 mln zł wydatków na R&D w okresie I poł. 2020 r. Jednocześnie koszty ogólnego zarządu wyniosły 9,6 mln zł i były niższe o 3% r/r. W efekcie utrzymywania kontroli nad kosztami, przy uwzględnieniu zdarzeń jednorazowych, strata netto na koniec 1H 2021 wyniosła 19,6 mln zł w porównaniu z ponad 30,9 mln zł straty za 1H 2020". - czytamy w komunikacie.

Mabion podał, że rozwój flagowego leku MabionCD20 jest na ostatnim etapie przygotowania do pomostowego badania klinicznego dla potrzeb złożenia wniosku o rejestrację i dopuszczenie do obrotu MabionCD20 w ramach procedury centralnej na rynku europejskim w drugim półroczu 2022 r.

"Rozpoczęliśmy już zgłaszanie badania klinicznego do lokalnych komisji bioetycznych w poszczególnych krajach, w których we współpracy z naszym CRO - Parexelem skwalifikowaliśmy kilkadziesiąt ośrodków klinicznych. Planujemy, że pierwsze podanie pacjentowi MabionCD20 w ramach tego badania nastąpi w czwartym kwartale tego roku. Oceniamy, że wypracowany w toku uzgodnień z regulatorami zakres badań klinicznych i analitycznych jest wystarczający do złożenia wniosku rejestracyjnego w Europejskiej Agencji Leków, co powinno to nastąpić w drugim półroczu 2022 r. co jest zgodne z naszymi dotychczasowymi deklaracjami" - powiedział prezes Mabionu Krzysztof Kaczmarczyk, cytowany w komunikacie.

Na koniec czerwca br. Mabion dysponował ponad 77 mln zł gotówki, dzięki emisji akcji serii U przeprowadzonej z sukcesem w marcu br.

Mabion to polska firma biotechnologiczna, która została utworzona w celu wprowadzenia na rynek leków biotechnologicznych najnowszej generacji opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. W 2010 roku Mabion wszedł na rynek NewConnect, a w kwietniu 2013 r. spółka przeniosła się na parkiet główny warszawskiej giełdy.

(ISBnews)