Zysk operacyjny wyniósł 6,24 mln zł wobec 10,33 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA wyniósł 27,32 mln zł wobec 32,57 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 85,32 mln zł w I poł. 2021 r. wobec 93,82 mln zł rok wcześniej.

"Tendencja spadkowa dotyczy przychodów realizowanych w segmencie 'obsługa budów' - (19,5%). W segmencie 'sprzedaż materiałów budowlanych' zanotowano wzrost przychodów ze sprzedaży o 32,5%" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

W I półroczu 2021 roku grupa osiągnęła 30 067 tys. zł łącznych przychodów z eksportowej działalności handlowej i usługowej (tj. działalności realizowanej głównie za pośrednictwem spółek zależnych w Kazachstanie, Ukrainie i Litwie lub poprzez grupę dealerów i odbiorców końcowych w innych krajach). Przychody te były o 16,6% wyższe w porównaniu do danych w analogicznym okresie poprzedniego roku, podano także.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I poł. 2021 r. wyniósł 4,09 mln zł wobec 4,62 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa Ulma Construccion Polska S.A. działa w branży budowlanej. Przedmiotem działalności spółek wchodzących w skład grupy kapitałowej jest dzierżawa i sprzedaż systemów deskowań (systemów szalunkowych) i rusztowań na potrzeby budownictwa kubaturowego oraz inżynieryjnego, wykonywanie prac konserwacyjnych oraz projektów zastosowań tych systemów, a także produkcja remonty systemów deskowań i innych akcesoriów używanych przy montowaniu systemów szalunkowych.

(ISBnews)