"Jeżeli chodzi o wycenę, to biorąc pod uwagę, jak dziś wygląda ujęcie w sprawozdaniu finansowym pożyczek udzielonych dla tego obszaru, a także jak wyglądają testy na utratę wartości tego segmentu, nie należy się spodziewać jakiejś istotnie wysokiej wyceny. Należałoby też założyć - biorąc pod uwagę poziom odpisu pożyczek w bilansie - że spółka pójdzie oddłużona w formule sprzedażowej, a tym samym nie zakładałbym istotnej zmiany poziomu długu netto w grupie na poziomie skonsolidowanym po tej transakcji" - powiedział Surma podczas telekonferencji.

Tauron podpisał wczoraj list intencyjny dotyczący potencjalnego nabycia przez Skarb Państwa 100% akcji w spółce Tauron Wydobycie.

Tauron Polska Energia jest spółką holdingową w grupie kapitałowej, która zajmuje się wydobyciem węgla, wytwarzaniem, dystrybucją i sprzedażą energii elektrycznej oraz ciepła. Grupa Tauron obejmuje swoim działaniem 18% powierzchni kraju i jest największym dystrybutorem energii w Polsce oraz jednym z największych podmiotów gospodarczych w kraju. W skład grupy wchodzą m.in. Tauron Wydobycie, Tauron Wytwarzanie, Tauron Ekoenergia, Tauron Ciepło, Tauron Dystrybucja, Tauron Sprzedaż oraz Tauron Obsługa Klienta.

(ISBnews)