"W nadchodzących okresach światowy przemysł nadal będzie mierzył się z wyzwaniem braku komponentów produkowanych głównie w Chinach. Dodatkowym czynnikiem 'ryzyka' jest niestabilna sytuacja znaczących podmiotów na rynku azjatyckim. Z tego powodu zdecydowaliśmy się przesunąć publikację nowej strategii grupy na II kwartał 2022 roku. W obliczu przedłużającej się niepewności związanej z pandemią i jej wpływu na światową gospodarkę, jesień 2021 roku nie jest momentem odpowiednim na takie deklaracje" - powiedział prezes Wojciech Kowalczyk, cytowany w komunikacie.

W ocenie spółki, pandemia COVID-19 pokazała, jak kluczowe w działalności operacyjnej są właściwe zabezpieczenie łańcucha dostaw, umiejętność dostosowania kosztów do zmieniającego się otoczenia czy zarządzanie płynnością. Europejscy klienci wybierają pewne i bezpieczne dostawy nawet kosztem wysokiej ceny.

Grupa Boryszew liczy, że w najbliższym czasie pozostanie beneficjentem trendu skracania łańcuchów dostaw w Segmencie Metale, wsakzano.

Spółka jest w trakcie analizy opcji strategicznych, której efektem jest decyzja o likwidacji zakładu Hutmen, podpisanie listu intencyjnego o sprzedaży prowadzącej wyłącznie działalność handlową Grupy FŁT oraz sprzedaż toruńskiej Elany PET, które stanowią aktywa niestrategiczne, przypomniano.

Grupa Boryszew jest jedną z największych grup przemysłowych w Polsce, specjalizującą się w produkcji komponentów do samochodów, przetwórstwie metali nieżelaznych oraz chemii przemysłowej. Zatrudnia ok. 10 tys. pracowników w ponad 30 zakładach zlokalizowanych w 14 krajach, na 4 kontynentach. Boryszew jest notowany na GPW od 1996 r. Skonsolidowane przychody wyniosły 5,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)