Zysk operacyjny wyniósł 7 mln zł wobec 2,56 mln zł zysku rok wcześniej. Wynik EBITDA sięgnął 10,25 mln zł wobec 5,64 mln zł rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 70,68 mln zł w II kw. 2021 r. wobec 32,39 mln zł rok wcześniej.

W I-II kw. 2021 r. spółka miała 6,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 8,39 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 113,57 mln zł w porównaniu z 70,18 mln zł rok wcześniej.

"Grupa miała 18,4 mln zł EBITDA (+14,8 r/r) a skorygowany zysk netto wyniósł 9,8 mln zł (+17,1% r/r)" - czytamy w komunikacie.

W pierwszym półroczu 2021 roku BoomBit osiągnął rekordowy poziom przychodów z gier, które wyniosły 114,6 mln zł (+ 66% r/r). Głównym motorem wzrostu były przychody z gier Hyper-Casual (79,9 mln zł), które monetyzują się głównie poprzez reklamy. Przychody z reklam wzrosły o 64% r/r, natomiast mikropłatności zwiększyły się o 59% r/r głównie dzięki grze Hunt Royale, podano także.

"Rekordowe wyniki osiągnięte przez Grupę BoomBit w I półroczu 2021 roku to efekt konsekwentnej realizacji naszej strategii opartej na trzech filarach zdywersyfikowanej działalności. Systematyczna poprawa wyników znajduje odzwierciedlenie w trzech z rzędu miesiącach rekordowych przychodów z gier i czterech kolejnych miesiącach, w których przekroczyliśmy poziom 20 mln zł przychodów z gier. W tym roku wydaliśmy już około 20 gier, intensywnie rozwijamy BoomHits, czyli nasz zewnętrzny dział wydawniczy, a także zawarliśmy kolejne Joint Venture, zwiększając liczbę naszych partnerstw do 3. Dużo pracy poświęciliśmy również rozwojowi autorskich rozwiązań i narzędzi technologicznych z obszaru Business Intelligence i User Acquisition, dzięki którym obecnie jesteśmy w stanie prowadzić skuteczne kampanie marketingowe dla dowolnej liczby gier" - skomentował prezes Marcin Olejarz, cytowany w komunikacie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-II kw. 2021 r. wyniósł 6,46 mln zł wobec 6,49 mln zł zysku rok wcześniej.

BoomBit to producent i wydawca gier mobilnych. Działa na rynku globalnym, produkując gry w formule free-to-play na platformy iOS oraz Android, a także gry na platformę Nintendo Switch. Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od maja 2019 r.

(ISBnews)