"Prawdopodobnie nie wykonamy w tym roku planu na poziomie 280 mln zł inwestycji, ale powinno to być powyżej ćwierć miliona złotych" - powiedział Warpechowski podczas telekonferencji.

Zaznaczył, że w IV kwartale roku capex będzie na zdecydowanie wyższym poziomie, niż w poprzednich trzech kwartałach, kiedy wynosił odpowiednio 43 mln zł, 45 mln zł i 44 mln zł.

"Możemy się spodziewać nakładów rzędu 100 mln zł w ostatnim kwartale roku. O inwestycjach w roku 2022 mogę powiedzieć tyle, że prawdopodobnie będą większe niż w tym roku, bo kumulacja prac inwestycyjnych w grupie przypada właśnie na lata 2022-2023" - dodał.

Grupa Kęty jest spółką dominującą dla grupy kapitałowej, prowadzącej działalność w ramach trzech segmentów operacyjnych: Segment Wyrobów Wyciskanych (SWW) Segment Systemów Aluminiowych (SSA) oraz Segment Opakowań Giętkich (SOG). Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3,55 mld zł w 2020 r.

(ISBnews)