Zysk operacyjny wyniósł 30,2 mln zł wobec 78,3 mln zł zysku rok wcześniej.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 851,3 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 868 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 78,6 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 102,1 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 2 421,4 mln zł w porównaniu z 2 133,4 mln zł rok wcześniej.

EBITDA sięgnęła 152,7 mln zł vs 181,1 mln zł, przy marży EBITDA 6,3% wobec 8,5% rok wcześniej.

"Wzrost sprzedaży o 13,5%, ponad 288 mln zł. Należy jednak zaznaczyć, że od połowy marca 2020 r. widoczny był wpływ na sprzedaż pandemii covid-19. Wyższa sprzedaż na wszystkich rynkach, wynikająca ze wzrostu popytu oraz niższej bazy wynikającej z Covid-19 w 2020 r. Większy udział sprzedanych produktów własnych. Wzrost do 48% całości przychodów" - czytamy w komentarzu do wyników.

Spółka zwraca uwagę na utrzymanie rentowności brutto na sprzedaży (28,6%) na sprzęcie grzejnym, wynikający z wyższego wolumenu sprzedaży oraz wyższej efektywności. Główne czynniki wpływające na poziom zysku brutto na sprzedaży to: skompensowanie wyższych kosztów produkcji (surowce, wynagrodzenia) poprzez poprawę efektywności i wielkości produkcji, zwiększenie mocy produkcyjnych do 2,5 mln sztuk dużego sprzętu AGD. Rozbudowa parku maszynowego na tłoczni i emaliermi, oraz robotyzację procesu produkcyjnego, wyższa masa zysku wynikająca z wyższej sprzedaży r/r, korzystna zmiana mixu produkty/towary i spadek marżowości w kategorii towarów wynikający ze wzrostu kosztów transportu (kontenery) oraz podwyżek cen od dostawców.

Ponadto w okresie 9 miesięcy Amica miała wyższe koszty sprzedaży (47 mln zł) spowodowane wyższą sprzedażą, dotyczyły kosztów transportu i serwisu oraz wyższe koszty ogólnego zarządu (12 mln zł) związane z nakładami na działania marketingowe.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 90,7 mln zł wobec 101,9 mln zł zysku rok wcześniej.

Amica jest producentem sprzętu AGD, notowanym na warszawskiej giełdzie od 1997 r. W 2020 r. miała 3 068 mln zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)