Zysk operacyjny wyniósł 32,73 mln zł wobec 5,99 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 370,03 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 411,39 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 87,16 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w porównaniu z 15,23 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 1 137,77 mln zł w porównaniu z 1 160,74 mln zł rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 80,11 mln zł wobec 10,15 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprofil jest jednym z największych dystrybutorów stali w Polsce, oferującym wyroby hutnicze w sprzedaży krajowej i zagranicznej. Spółka jest notowana na GPW od 2000 r.

(ISBnews)