Reklama

Zysk operacyjny wyniósł 40,65 mln zł wobec 30,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 188,63 mln zł w III kw. 2021 r. wobec 115,17 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2021 r. spółka miała 64,23 mln zł skonsolidowanego zysku netto w porównaniu z 43,11 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 263,92 mln zł w porównaniu z 168,51 mln zł rok wcześniej.

"W okresie 9 miesięcy 2021 r. Grupa Marvipol Development rozpoznała 263,9 mln zł przychodów, o 57% więcej niż w rok wcześniej, wypracowując 75,4 mln zł zysku operacyjnego (41,9 mln zł zysku rok wcześniej) oraz 64,2 mln zł zysku netto (43,1 mln zł w okresie 9 miesięcy 2020 r.). Kluczowy wpływ na wynik operacyjny i netto Grupy rozpoznany w okresie 9 miesięcy 2021 r. miały: wartość przekazanych nabywcom mieszkań, przede wszystkim w inwestycji W Apartments w Warszawie oraz Dwie Motławy w Gdańsku, jak również wyższe wyniki segmentu magazynowego, osiągnięte m.in. dzięki zawarciu w okresie sprawozdawczym ostatecznych i przedwstępnych umów sprzedaży czterech projektów magazynowych" - czytamy w raporcie.

W okresie 9 miesięcy 2021 r. sytuacja płynnościowa grupy kapitałowej uległa dodatkowemu, istotnemu wzmocnieniu, o czym przesądziły zarówno wyniki operacyjne głównych segmentów działalności, jak i zmiana struktury terminowej zobowiązań odsetkowych grupy. Grupa kapitałowa utrzymuje bezpieczny poziom zadłużenia, realizując równocześnie plan rozwoju w obu jej podstawowych segmentach działalności. Na 30 września 2021 r. zadłużenie netto rupy kapitałowej wyniosło 175,6 mln zł (200,6 mln zł po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste gruntów oszacowanych zgodnie z MSSF 16 Leasing), wobec 156,6 mln zł długu netto na koniec 2020 r. Wzrost zadłużenia odsetkowego ma związek m.in. z istotnymi inwestycjami grupy w uzupełnienie portfela projektów deweloperskich, podano także.

Grupa Marvipol Development zawarła 245 umów sprzedaży mieszkań i lokali użytkowych w I-III kw. (z czego 21 to umowy dotyczące Unique Apartments), wobec 384 umów w analogicznym okresie 2020 r.

"Kluczowy wpływ na wyniki sprzedaży Grupy miała ograniczona oferta sprzedażowa, związana m.in. ze zrealizowaną na przełomie 2020 i 2021 r. pakietową transakcją sprzedaży lokali w inwestycjach: Moko Botanika I i II, Studio Okęcie i Unique Tower" - wyjaśniono.

Grupa Marvipol Development przekazała nabywcom 353 lokale mieszkalne i usługowe, wobec 348 w okresie 9 miesięcy 2020 r. Segment deweloperski rozpoznał 263,9 mln zł przychodów, wypracowując 47,4 mln zł zysku operacyjnego (27,3 mln zł rok wcześniej) oraz 37,6 mln zł zysku netto (80% wzrost r/r).

"Dynamiczny wzrost przychodów i zysków ma związek m.in. ze zmianą struktury przekazanych nabywcom lokali (większy udział lokali z projektów adresowanych do najbardziej wymagających klientów). Wartość sprzedanych, a nieprzekazanych nabywcom mieszkań i lokali usługowych na koniec września br. wyniosła ponad 634 mln zł, a wartość nieprzekazanych lokali inwestycyjnych - 164,9 mln zł. Marża brutto na sprzedaży lokali przekazanych nabywcom wyniosła 26,1%" - czytamy dalej.

Segment magazynowy wypracował w okresie 9 miesięcy 2021 r. 29,5 mln zł zysku operacyjnego oraz 27,8 mln zł zysku netto, wobec odpowiednio 14,6 mln zł oraz 22,3 mln zł w okresie 9 miesięcy 2020 r. Dynamiczny wzrost zysków segmentu to m.in. efekt sprzedaży dwóch projektów magazynowych (Konotopa III i Wrocław I) oraz aktualizacji wartości projektów Konotopa IV oraz Warszawa IV, dla których w 2021 r. podpisano przedwstępne umowy sprzedaży. Na dzień sporządzenia raportu portfel projektów Grupy Marvipol Development tworzy 25 inwestycji w budowie i w przygotowaniu, zlokalizowanych w Warszawie, Gdańsku, Sopocie i we Wrocławiu. Łączna powierzchnia użytkowa projektów w banku ziemi wynosi 213 tys. m2 powierzchni użytkowej mieszkalnej i usługowej, z czego 30% stanowi powierzchnia projektów w budowie, podano także.

"Skuteczna realizacja strategii Grupy Marvipol, opartej o dwa równorzędne piony biznesowe, przynosi satysfakcjonujące rezultaty. Tegoroczne, rekordowe wyniki finansowe są efektem konsekwentnego i przemyślanego wykorzystywania atutów grupy, stawiania na jakość, starannie wyselekcjonowane lokalizacje, zadowolenie klientów. Mamy potencjał, by w kolejnych latach istotnie zwiększyć skalę naszej działalności. Obecnie realizujemy 8 projektów mieszkaniowych, w których 80% lokali zostało sprzedanych. Przygotowujemy do uruchomienia 16 projektów z blisko 3 tys. lokali. Tylko W 2021 r. nabyliśmy 8 nieruchomości pod projekty deweloperskie, wydając na ten cel ponad 200 mln zł. W segmencie magazynowym w 2021 r. rozpoczęliśmy realizację trzech nowych projektów ze 126 tys. m2 GLA, równocześnie finalizując sprzedaż dwóch kompleksów magazynowych i przedwstępnie sprzedając dwie kolejne inwestycje. Jestem przekonany, że również w kolejnych okresach dostarczymy akcjonariuszom naszej spółki wielu powodów do zadowolenia" - podsumował prezes Mariusz Ksiażek, cytowany w komunikacie poświęconym wynikom.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2021 r. wyniósł 38,77 mln zł wobec 34,24 mln zł zysku rok wcześniej.

Marvipol Development jest jednym z polskich deweloperów. Spółka prowadzi działalność - za pośrednictwem spółek celowych - w dwóch podstawowych segmentach: mieszkaniowym, w ramach którego realizuje projekty budownictwa wielorodzinnego oraz magazynowym, inwestując w budowę i komercjalizację, a następnie sprzedając skomercjalizowane projekty. Spółka - w następstwie podziału Marvipol S.A. - z dniem 1 grudnia 2017 r. przejęła działalność deweloperską prowadzoną przez Marvipol S.A. od 1996 r.

(ISBnews)