Reklama

"W wyniku dokonanego przeglądu opcji strategicznych, zarząd emitenta podjął w dniu 26 listopada 2021 decyzję o wyborze jednego z podmiotów, na zasadzie czasowej wyłączności, jako partnera do szczegółowych uzgodnień dotyczących strategicznej współpracy z uwagi na największą wartość dodaną zarówno dla spółki, jak i dla Gremi Media SA" - czytamy w komunikacie.

W tym celu 26 listopada 2021 r. KCI zawarło z Pluralis B.V. z siedzibą w Amsterdamie (Holandia) niewiążące porozumienie term sheet o podstawowych warunkach transakcji sprzedaży akcji Gremi Media dotyczące warunków brzegowych nabycia przez Pluralis B.V. w ramach dwóch transz łącznie 691 299 akcji stanowiących 40% kapitału zakładowego Gremi Media SA. i uprawniających do 37,6% głosów na walnym zgromadzeniu Gremi Media, podano także.

"Transakcja na uzgodnionych w term sheet warunkach pozytywnie wpłynie na sytuację finansową emitenta. O kolejnych etapach dotyczących ww. transakcji emitent będzie informować w odrębnych raportach, przy czym sprzedaż pakietu akcji Gremi Media SA nie kończy wszystkich działań związanych z kontynuowaniem przeglądu opcji strategicznych" - czytamy dalej.

KCI SA to główny akcjonariusz Gremi Media, które wydaje "Rzeczpospolitą", "Parkiet" i ich serwisy internetowe www.rp.pl i www.parkiet.com. Ponadto posiada pakiety kontrolne w spółkach e-Kiosk i KancelarieRP oraz 47% w spółce MMC Conferences S.A., organizującej konferencje biznesowe. Spółka jest notowana na rynku NewConnect.

(ISBnews)