"W wyniku wezwania, podmiot nabywający [Lentiya Investments], jako jedyny podmiot nabywający akcje, zamierza nabyć 295 388 485akcji, odpowiadających 295 388 485 głosom na walnym zgromadzeniu, które reprezentują 66% głosów na walnym zgromadzeniu oraz 66% kapitału zakładowego spółki. Wszystkie wskazane powyżej akcje są zdematerializowane" - czytamy w informacji.

Podmiot nabywający zamierza nabyć akcje pod warunkiem, że co najmniej 295 388 485 akcji zostanie objętych zapisami w ramach wezwania. Jednakże podano też, że podmiot nabywający zastrzega sobie prawo do nabycia akcji objętych zapisami nawet w przypadku niespełnienia tego warunku.

"W wyniku wezwania, podmiot nabywający zamierza posiadać łącznie 295 388 485 akcji w spółce, które reprezentowałyby 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu oraz 66% kapitału zakładowego spółki" - czytamy dalej.

Zapisy w wezwaniu przyjmowane będą od 1 do 15 lutego 2022 r. Planowany dzień transakcji na GPW to 18 lutego 2022 r., a przewidywany dzień rozliczenia transakcji nabycia akcji: 23 lutego 2022 r.

Develia kontroluje grupę celowych spółek deweloperskich, realizujących inwestycje mieszkaniowe i komercyjne w największych miastach w kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2007 r.

(ISBnews)