"Ostateczna rekomendacja będzie zależała od niżej wymienionych czynników:

1) spółka przeznaczy środki na wydatki inwestycyjne;

2) wysokość zysku jest minimalna, a w konsekwencji dywidenda byłaby nieistotna w relacji do wartości akcji;

3) spółka wykazuje niepokryte straty z lat ubiegłych, a zysk jest przeznaczony na ich zmniejszenie;

4) spółka nie wygenerowała środków pieniężnych umożliwiających wypłatę dywidendy;

5) wypłata dywidendy istotnie zwiększyłaby ryzyko naruszenia kowenantów wynikających z wiążących spółkę umów kredytowych lub warunków emisji obligacji" - zastrzeżono w komunikacie.

Polityka dywidendowa w zakresie wypłaty dywidendy będzie podlegała okresowym przeglądom zarządu, a ostateczna decyzja w zakresie wysokości dywidendy oraz szczegółowych warunków wypłaty zostanie każdorazowo podjęta przez walne zgromadzenie, dodano.

Budimex jest notowany na warszawskiej giełdzie od 1995 r. Jego inwestorem strategicznym jest hiszpańska firma Ferrovial. W 2021 r. miał 7,91 mld zł skonsolidowanych przychodów.

(ISBnews)