Warszawa, 22.06.2022 (ISBnews) - Akcjonariusze Ailleronu zdecydowali podczas walnego zgromadzenia o przeznaczeniu 3,95 mln zł z zysku netto za 2021 rok, liczącego 24,31 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę 0,32 zł na akcję, podała spółka.

"Zwyczajne walne zgromadzenie spółki [...] postanowiło dokonać podziału zysku netto za rok obrotowy 2021 w wysokości 24 307 907,97 zł w ten sposób, że:

• część zysku netto w kwocie 3 953 761,28 zł została przeznaczona na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 0,32 zł na akcję;

• pozostała część zysku netto w kwocie 20 354 146,09 zł została przeznaczona na kapitał zapasowy spółki" - czytamy w komunikacie.

Dywidendą objęte zostaną akcje spółki w liczbie 12 355 504 szt.

Dzień dywidendy ustalono na 29 lipca 2022 roku, a termin wypłaty dywidendy na 12 sierpnia 2022 roku.

Ailleron specjalizuje się w budowaniu produktów i innowacyjnych rozwiązań technologicznych. Produkty skierowane są zarówno do szeroko pojętego sektora finansowego, jak i telekomunikacyjnego oraz hotelarskiego. Flagowe rozwiązania firmy to m.in. LiveBank, iLumio czy Ringback Tones.

(ISBnews)