"Wypłata dywidendy nastąpi z zysku netto emitenta osiągniętego w 2021 roku. Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia spółki dzień dywidendy ustala się na dzień 29.09.2022 roku, a termin wypłaty dywidendy - na dzień 12.10.2022 roku. Dywidendą objętych zostało 14 481 608 akcji Bumech SA" - czytamy w komunikacie.

Bumech odnotował 403,96 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2021 r. wobec 1,57 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2021 r. wyniósł 40,04 mln zł wobec 1,58 mln zł zysku rok wcześniej.

Bumech jest przedsiębiorstwem z branży maszynowej świadczącym usługi dla górnictwa. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2009 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 427 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)