Reklama

"Fakt, że najwięksi gracze na rynku energetyki jądrowej na świecie, podpisują z Rafako takie umowy, dobitnie świadczy, że jesteśmy naturalnym partnerem wszystkich, którzy są poważanie zainteresowani udziałem w polskim Programie Energetyki Jądrowej. Mamy doskonałe zaplecze projektowe i wykonawcze oraz kadr. Nasza firma od ponad 70 lat tworzy i modernizuje polską energetykę i jest najlepszym gwarantem przeprowadzonej z sukcesem transformacji energetycznej - niezbędnej dla spełnienia warunków środowiskowych, ale koniecznej także wobec zmian na rynku zasobów naturalnych" - powiedział prezes Radosław Domagalski - Łabędzki, cytowany w komunikacie.

Porozumienie zakłada ścisłą współpracę obu podmiotów w zakresie udziału w nowych projektach jądrowych, w szczególności w Programie Polskiej Energetyki Jądrowej. Strony uzgodniły, że będą współpracować w komunikacji z polskim rządem i innymi przedsiębiorcami w zakresie projektu jądrowego, zakładają możliwość wspólnego doradztwa a następnie realizacji projektu.

Zadeklarowano także wspólne badania i rozwój w zakresie projektu jądrowego. Rafako zapewni wsparcie inżynieryjne przy projektach nowych bloków elektrowni jądrowej na terytorium Polski oraz dostawy wybranych urządzeń, w tym zbiorników ciśnieniowych i wymienników ciepła. Zakres tych dostaw ma zostać uzgodniony na dalszych etapie współpracy. Protokół uzgodnień nie ogranicza skali współpracy, daje możliwość jej rozszerzenia i został zawarty na pięć lat, podano również.

Umowa zakłada także wymianę informacji, wspólne konferencje, spotkania zespołów roboczych, ale przede wszystkim wzajemne ofertowanie, w których pozycja każdej ze stron będzie określana w każdym konkretnym przypadku i może to być zarówno konsorcjum, jak i współpraca na zasadzie podwykonawstwa. W przypadku projektów, które wymagają obopólnych uzgodnień stron, w tym pomocy technicznej i rozwoju biznesu, ich warunki zostaną uzgodnione w odrębnych umowach.

"Rafako po zakończonej z sukcesem restrukturyzacji, na krótko przed wzmocnieniem, jakim bez wątpienia będzie dla spółki nowy inwestor, jest gotowe na największe wyzwania, a nasz udział w rozwoju energetyki jądrowej w Polsce zapisaliśmy, jako jeden z najważniejszych elementów strategii" - podkreślił Domagalski-Łabędzki.

Korea Hydro & Nuclear Power jest jednym ze światowych liderów w energetyce jądrowej oraz współautorem wielu innowacyjnych technologii w tym zakresie. Firma obecna jest na rynku europejskim gdzie współpracuje z największymi światowymi koncernami, także w zakresie technologii SMR (small modular reactor).

Podpisane dziś porozumienie jest trzecim dokumentem o takim charakterze, jakie Rafako podpisało z partnerami zagranicznymi w celu współpracy przy realizacji Programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Wcześniej umowy z Rafako zawarły francuski gigant EDF (Électricité de France) i amerykańska firma Westinghouse Electric Company.

"W ślad za tymi umowami idą konkretne, intensywne działania związane z rozwojem kompetencji Grupy Rafako w zakresie projektów jądrowych. Aktualnie trwa proces pozyskania certyfikatów, które umożliwią powrót naszej spółki do elitarnego grona firm, produkujących elementy dla energetyki jądrowej" - powiedział prezes.

Rafako już w latach siedemdziesiątych było zaangażowane w energetykę jądrową. W Raciborzu wytwarzano stabilizatory ciśnienia i wytwornice pary dla bloków jądrowych projektowanych i produkowanych w ZSRR. W latach 1988-1990 Rafako wyprodukowało kilka stabilizatorów ciśnienia m.in. dla elektrowni NORD w byłym NRD oraz dla elektrowni w Czechosłowacji. Rozpoczęto również produkcję wytwornic pary dla budowanej w Żarnowcu elektrowni jądrowej - technologia opracowana została w Rafako. Podjęta w 1990 roku decyzja o wstrzymaniu mocno zaawansowanej budowy elektrowni w Żarnowcu, dla Rafako oznaczała koniec produkcji komponentów dla elektrowni jądrowej, przypomniano.

Obecnie harmonogram Polskiego Programu Energetyki Jądrowej zakłada budowę i oddanie do eksploatacji 2 elektrowni jądrowych po 3 reaktory każda, a rozpoczęcie budowy pierwszego reaktora planowane jest w 2026 r., zaś jego uruchomienie w 2033 r.

Rafako jest producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Rafako sięgnęły 537 mln zł w 2021 r.

(ISBnews)