"Kluczowe informacje II kw. 2022:

- Rekordowe skonsolidowane przychody, wyniosły 606 mln euro, co oznacza wzrost o 30,4% rok do roku.

- Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął w II kw. 2022 poziom 122,7%.

- Udział funkcjonujących restauracji wyniósł na koniec czerwca 99,9%" - czytamy w komunikacie.

Wyniki drugiego kwartału odzwierciedlają świetne wyniki na większości rynków działalności AmRest. Wyjątek stanowią Chiny, na wyniki których wpływ miały tymczasowe zamknięcia restauracji i ograniczenia wynikające z polityki zero-Covid, podano także.

"Trwające ożywienie w kanale dine-in oraz doskonałość oferowanych usług pozwoliły grupie ustanowić nowy rekord skonsolidowanej (kwartalnej) sprzedaży w wysokości 606 mln euro, co przełożyło się na wzrost przychodów o 30,4% rok do roku. Wskaźnik sprzedaży porównywalnej w restauracjach osiągnął w II kw. 2022 poziom 122,7%" - czytamy dalej.

AmRest to jeden z wiodących publicznie notowanych operatorów restauracji w Europie, posiada portfolio rozpoznawalnych marek w 25 krajach. AmRest prowadzi restauracje pod markami franczyzowymi, takimi jak KFC, Starbucks, Pizza Hut i Burger King, a także pod markami własnymi, takimi jak La Tagliatella, Sushi Shop, Bacoa i Blue Frog. Spółka jest notowana na GPW od 2005 r.

(ISBnews)