Jak podano, cena za akcje będzie równa iloczynowi ich liczby i ceny jednej akcji zgodnie z kursem zamknięcia notowań akcji PKN Orlen SA na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie SA w dniu zawarcia umowy.

Z komunikatu wynika, że umowa została zawarta w czwartek 29 września.

"Sprzedaż akcji zostanie dokonana w drodze transakcji pakietowej nie później niż w pierwszym dniu roboczym po podpisaniu umowy" - dodano.

W czwartek na zamknięciu kurs akcji PKN Orlen, po spadku o 1,84 proc., wyniósł 53,40 zł.

Przed transakcją Skarb Państwa posiadał 223 mln 414 tys. 424 akcji PKN Orlen, które stanowiły 35,66 proc. w kapitale spółki. (PAP)

autor: Łukasz Pawłowski