Reklama

Strata operacyjna wyniosła 2,7 mln zł wobec 1,4 mln zł straty rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 61,82 mln zł w I poł. 2022 r. wobec 47,49 mln zł rok wcześniej.

"Porównując sprzedaż I półrocza 2022 r. z takim okresem roku 2019 (czyli sprzed wybuchu epidemii COVID-19) należy zauważyć poziom sprzedaży mniejszy o 9,2%. Pozytywną informacją jest uzyskany wzrost marży na sprzedaży z 55% w I półroczu 2021 r. do 58% w I półroczu 2022 r." - czytamy w sprawozdaniu finansowym.

"Na wyniki pierwszego półrocza 2022 w jego pierwszej części wpłynęła trwająca epidemia COVID-19, której zimowa fala zakażeń spowodowała wyraźne zmniejszenie odwiedzalności sklepów grupy, a dodatkowym czynnikiem o podobnym wpływie była rosyjska napaść na Ukrainę. W okresie wiosennym nastąpiło natomiast ożywienie sprzedaży, która zaczęła osiągać poziomy z roku 2019. Łączna sprzedaż towarów, materiałów i usług osiągnięta w pierwszym półroczu 2022 roku była wyższa o 30,2% wobec analogicznego półrocza 2021 roku, który objęty był kategorycznymi restrykcjami epidemiologicznymi łącznie z okresowym zamknięciem sklepów w wielkopowierzchniowych centrach handlowych" - czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym strata netto w I poł. 2022 r. wyniosła 3,86 mln zł wobec 0,81 mln zł straty rok wcześniej.

Solar Company jest właścicielem marki odzieżowej Solar, skierowanej do kobiet. Pod marką Solar sprzedawane są autorskie kolekcje odzieży damskiej oraz akcesoriów odzieżowych. Spółka jest notowana na GPW od 2012 r.

(ISBnews)