Zysk operacyjny wyniósł 722,73 mln zł wobec 467,75 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 766,98 mln zł wobec 519,58 mln zł zysku rok wcześniej.

"W roku ubiegłym elementy jednorazowe miały pozytywny wpływ na EBITDĘ i wynik netto. Skorygowana EBITDA wyniosła zatem 640,4 mln zł, a zysk netto wyniósł 468,5 mln zł. W roku 2021 było to odpowiednio 504,6 mln zł i 339,4 mln zł" - czytamy w komentarzu zarządu do wyników.

Reklama

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 666,69 mln zł w 2022 r. wobec 2 811,15 mln zł rok wcześniej.

"W roku 2022 europejscy hutnicy zderzyli się z twardymi realiami rynku w związku z nienotowanym wzrostem cen energii, jak i w otoczeniu słabnącego popytu na wyroby pod koniec ubiegłego roku. Choć zyskowność przerobu (spready) ponownie się poprawiła, to w większości przypadków nie pokryła jednak przyrostu wszystkich kosztów. Na tym tle poradziliśmy sobie dobrze dzięki wcześniejszemu zabezpieczeniu długoterminowych cen energii na dużo niższych poziomach niż notowanych w ubiegłym roku" - ocenia zarząd.

Ceny uprawnień CO2 znów podrożały, co uderzyło głównie w producentów BOF i pozwoliło na utrzymanie przewagi konkurencyjnej wytwórcom opierającym się na technologii EAF, podkreślono w materiale.

"W tych okolicznościach zdołaliśmy zdecydowanie przekroczyć nasze plany finansowe, jakkolwiek operacyjnie nie potrafiliśmy powtórzyć wielkości produkcji i wolumenów sprzedaży. Przerwy produkcyjne pozwoliły natomiast na znaczne zaawansowanie projektów inwestycyjnych, które stanowić będą podstawę do wzrostu naszego biznesu już w nieodległej przyszłości. Pomimo tragicznej inwazji Rosji na Ukrainę, nasza aktywność nie ucierpiała, bo nie sprzedajemy produktów za naszą wschodnią granicą, bezpośrednio ani pośrednio. Zdołaliśmy też zastąpić dotychczasowe zaopatrzenie z tamtego obszaru przez dostawców z innych kierunków. Zarówno zysk, jak i przepływy pieniężne okazały się na tyle wysokie, że upoważniają zarząd grupy do rekomendacji najwyższej w historii dywidendy" - czytamy dalej.

W końcu stycznia br. Cognor Holding zarekomendował akcjonariuszom wypłatę 1,23 zł dywidendy na akcję z zysku za 2022 rok.

"W roku 2023 będzie bardzo trudno powtórzyć wyniki ubiegłoroczne. Spodziewamy się słabego popytu ze strony budownictwa przynamniej w pierwszej połowie roku. Równolegle będzie trwał postój w związku z realizacją inwestycji w największej naszej walcowni w Krakowie. Obrót energią nie przyniesie nam też aż tak wysokiego wyniku. Tym niemniej nie zakładamy powrotu naszej EBITDY czy zysku netto do poziomów sprzed roku 2021" - podsumowano w komentarzu.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2022 r. wyniósł 568,68 mln zł wobec 347,96 mln zł zysku rok wcześniej.

Cognor Holding powstał w 1991 roku, zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1997 roku jest podmiotem notowanym GPW, a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali. Obecnie jest jednostką holdingową grupy kapitałowej obejmującej kilkanaście podmiotów działających głównie na terenie Polski. Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 666,69 mln zł w 2022 r.

(ISBnews)