"Z upoważnienia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF) 14 marca 2023 roku zatwierdzono prospekt Columbus Energy SA z siedzibą w Krakowie, sporządzony w związku z zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii A1, B, C, D, oraz E" - czytamy w komunikacie.

W osobnym komunikacie Columbus przypomniał, że wniosek o zatwierdzenie prospektu został złożony do Komisji Nadzoru Finansowego 12 sierpnia 2022 r.

"Dzisiejsze zatwierdzenie prospektu stanowi istotny krok związany z przeniesieniem notowań akcji Columbus, tj. dopuszczeniem i wprowadzeniem wszystkich akcji Columbus do obrotu na rynku regulowanym (rynku podstawowym) prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A." - czytamy dalej w komunikacie spółki.

Columbus Energy podaje, że jest liderem rynku mikroinstalacji fotowoltaicznych w Polsce. Spółka jest notowana na rynku New Connect.

Reklama

(ISBnews)