Zysk operacyjny wyniósł 28,99 mln zł wobec 22,03 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 825,47 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 860,35 mln zł rok wcześniej.

Reklama

"W okresie sprawozdawczym w Grupie kapitałowej utworzono odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu dostaw i usług w kwocie 625 tys. zł. W tym samym okresie wykorzystano odpisy aktualizujące w kwocie 12 514 tys. zł i rozwiązano w kwocie 712 tys. zł, natomiast wartość oczekiwanych strat kredytowych zmniejszyła się o 2 079 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 19,66 mln zł wobec 19,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 784 mln zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)