"Aktualny portfel zamówień w poszczególnych segmentach kształtuje się następująco: na segment energetyka przypada 2,79 mld zł, na segment nafta, gaz, chemia 3,65 mld zł, na segment produkcja 0,47 mld zł, na segment budownictwo infrastrukturalne 0,31 mld zł oraz na segment budownictwo przemysłowe 0,56 mld zł" - czytamy w sprawozdaniu zarządu.

Polimex Mostostal jest firmą inżynieryjno-budowlaną, aktywną na rynku od 1945 roku. Wraz ze spółkami tworzącymi GK Polimex, realizuje usługi na zasadach generalnego wykonawstwa dla wielu branż przemysłu, w tym energetyki, chemii, przemysłu rafineryjno-petrochemicznego czy ochrony środowiska. Jego skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 784 mln zł w 2022 r. Spółka jest notowana na GPW; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

(ISBnews)